REGULAMIN

sklepu internetowego 

ROSAPOL.PL

 

 

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy ROSAPOL.PL, działającym pod adresem www.rosapol.pl, jest Łukasz Piechulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Ogrodnicze Łukasz Piechulski, Łopatki 31c, 98-100 Łopatki, NIP: 831-147-15-79, REGON: 101574415, kontakt ze sklepem: za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej sklepu www.rosapol.pl, telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 785-61-91-91, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem allegro@rosapol.pl, bezpośrednio w siedzibie właściciela ul. Łopatki 31c, 98-100 Łopatki.

Przedmiot działalności
1. Łukasz Piechulski, jako rolnik ryczałtowy (tj. zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Ogrodnicze Łukasz Piechulski (zwany dalej „Sprzedawcą”), dokonuje sprzedaży towarów poprzez sklep internetowy, prowadzony pod adresem www.rosapol.pl, za pośrednictwem sieci Internet i posiada wszelkie uprawnienia do swobodnego posługiwania się oferowanym towarem w celach sprzedaży.
2. Zasięg działania firmy i sprzedaż towarów następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja, przyjmowanie i procedura składania zamówień
3. Przed przystąpieniem do składania zamówienia Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w sklepie - w tym celu klika zakładkę „Twoje Konto” znajdującą się w górnej części każdej podstrony sklepu internetowego, która otwiera okno uwierzytelnienia. Kupujący celem rejestracji konta winien w odnośniku „Zarejestruj się” wpisać swój adres e-mail i zatwierdzić go przyciskiem „Zarejestruj się”, co spowoduje przekierowanie Kupującego do okna formularza stanowiącego ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie konta w sklepie.
4. Celem założenia konta Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza poprzez podanie danych niezbędnych do kontaktu i dostawy produktów: imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła składającego się z minimum 5 znaków oraz opcjonalnie dodatkowo tytułu (Pan/Pani) i daty urodzenia. Podany adres e-mail oraz ustanowione przez Kupującego hasło będą po założeniu konta służyć do logowania się na stronie internetowej sklepu.
5. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej niezbędna jest uprzednia akceptacja Regulaminu. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej oraz na otrzymywanie ofert promocyjnych od partnerów Sprzedawcy jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie konta w sklepie internetowym.
6. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie konta w sklepie internetowym. Kupujący otrzyma na adres e-mail podany przy rejestracji wiadomość z potwierdzeniem założenia konta.
7. Przyjmowanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.rosapol.pl, 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8. Procedura składania zamówień:
a) Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia Kupujący w zakładce „Twoje Konto” winien uzupełnić formularz, w którym poda swoje dane, w szczególności adres dostawy i numer telefonu komórkowego (kontaktowego) w celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji złożonego zamówienia.
b) Przystępując do złożenia zamówienia, Kupujący dokonuje wyboru towaru poprzez kliknięcie znaku „Dodaj Do Koszyka”, umieszczonego pod zdjęciem, nazwą i ceną towaru albo bezpośrednio na stronie towaru, gdzie dodatkowo Kupujący może od razu określić ilość (w sztukach) zamawianego towaru, przed jego dodaniem do koszyka.
c) Celem złożenia zamówienia Kupujący winien wejść na podstronę „Koszyk”, gdzie uwidocznione są wszystkie wybrane przez Kupującego towary wraz z kodem towaru, ceną jednostkową, ilością i ceną łączną za zamawiany towar oraz kosztami dostawy. Kupujący ma również możliwość wprowadzenia kodu rabatowego, pozwalającego na obniżenie ceny kupowanych towarów. W kolumnie „RAZEM” wskazany jest całkowity koszt zamówienia – suma cen wszystkich zamawianych towarów brutto wraz z kosztami dostawy, przy uwzględnieniu przysługujących Kupującemu rabatów.
d) Kupujący po akceptacji ceny za towar i kosztów dostawy naciska przycisk „Dalej”. Następnie Kupujący winien zalogować się na swoje konto, jeżeli dotychczas dokonywał zakupów bez logowania się albo zatwierdzić adres do wysyłki i adres (dane) do faktury. W tym miejscu Kupujący ma również możliwość uaktualnienia adresów, dodania nowego adresu oraz dodania komentarza do zamówienia. Po zakończeniu przedmiotowych operacji i sprawdzeniu danych, Kupujący winien nacisnąć przycisk „Dalej”, by przejść do okna dostawy.
e) Kupujący zobowiązany jest do wyboru sposobu dostawy towaru: przesyłkę kurierską tpay, gdzie zapłata ceny towaru i pokrycie kosztów dostawy następuje z góry lub przesyłkę kurierską dpd, gdzie zaplata ceny towaru i pokrycie kosztów dostawy następuje w chwili odbioru towaru przed Kupującego od kuriera. Po wyborze przez Kupującego opcji dostawy poprzez jej zaznaczenie na formularzu, Kupujący winien zaakceptować „Warunki Świadczenia Usługi”, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”, by przejść do okna płatności.
f) W oknie płatności wskazane jest podsumowanie zamówienia oraz dostępne sposoby płatności – przelew albo płatność za pośrednictwem serwisu tpay.com (przy dostawie za pośrednictwem kuriera tpay) oraz płatność przy odbiorze – bez możliwości wyboru innej formy płatności (przy dostawie za pośrednictwem kuriera dpd). Kupujący wybiera formę płatności poprzez kliknięcie na wybrany przez siebie sposób płatności.
g) Kupujący potwierdza zakończenie składania zamówienia poprzez kliknięcie znaku „Potwierdzam Zamówienie” umieszczonego na końcu formularza zakupu, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
h) Kupujący, składając zamówienie, obowiązany jest do prawidłowego podania swoich danych na stronie internetowej www.rosapol.pl (strona główna – Twoje konto), zawierających następujące informacje - dane Kupującego – obligatoryjnie: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres zamieszkania (siedziby), kraj, telefon komórkowy oraz fakultatywnie: data urodzenia, firma, telefon stacjonarny, dodatkowe informacje (uwagi do zamówienia, w tym czy Kupujący żąda wystawienia rachunku czy faktury za zakupiony towar wraz z danymi do faktury, tj. pełną nazwą firmy, siedzibą, numerami NIP i REGON). W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Kupującego są niepełne lub nieprawidłowe, złożone zamówienie może zostać anulowane.

Potwierdzenie złożenia, anulowanie i zmiana zamówienia
9. Kupujący otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy rejestracji/zakładce „Twoje konto”, potwierdzenie złożenia zamówienia i jego przyjęcia do realizacji. Kupujący posiada prawo anulowania zamówienia i dokonywania zmian w złożonym zamówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną do momentu nadania przesyłki do doręczenia. Sprzedawca potwierdza fakt anulowania lub zmiany zamówienia poprzez przesłanie na ww. adres e-mail Kupującego potwierdzenia, że zamówienie zostało anulowania lub zmienione.

Formy płatności
10. Kupujący winien dokonać płatności za zakupiony towar poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy bądź za pośrednictwem serwisu tpay.com, w razie wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera tpay. System płatności tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357. Towar zostanie wysłany na adres Kupującego po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy pełnej płatności ceny towaru i kosztów dostawy. W razie wyboru przez Kupującego sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera dpd, płatność następuje przy odbiorze przesyłki obejmującej zamówiony towar – przesyłka zostanie wydana Kupującemu po dokonaniu pełnej płatności ceny towaru i kosztów dostawy.

Formy dostawy
11. Zamówiony towar może zostać dostarczony do Kupującego w wybrany przez niego sposób spośród następujących form dostawy:
- za pośrednictwem firmy kurierskiej – całkowity koszt dostawy wskazany jest w formularzu zamówienia, obciąża Kupującego i zostaje doliczony do ceny zamówienia;
- odbiór własny u Sprzedawcy, to jest pod adresem Łopatki 31 c, 98-100 Łopatki, Łask.

Termin realizacji zamówienia
12. Zamówiony towar zostaje wysłany do Kupującego w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym jest on informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie złożenia przez Kupującego zamówienia na towar o wartości powyżej 1.000,00 PLN termin realizacji zamówienia może być dłuższy niż 4 dni robocze, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupujący posiada prawo rezygnacji z zamówienia, o czym powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili wskazania nowego terminu realizacji przez Sprzedawcę, poinformować Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu – w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy tylko część towarów objętych zamówieniem jest niedostępna, Kupujący jest informowany o tym fakcie w sposób wskazany powyżej i decyduje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia) – w braku decyzji w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia Kupującego o zaistniałej sytuacji, zamówienie zostanie zrealizowane częściowo.

Odbiór zamówienia – obowiązki Kupującego
14. Kupujący, w razie wyboru sposobu dostawy w postaci odbioru własnego, otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienie o dostarczeniu zamówionego towaru i jego przygotowaniu do odbioru z punktu odbioru. Kupujący jest obowiązany do odebrania zamówionego towaru w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej i po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie nieodebrania towaru w zakreślonym terminie, zamówienie zostaje anulowane.
15. Kupujący przed odebraniem zamówienia powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo ubytkowi lub uszkodzeniu w czasie dostawy. W takim przypadku Kupujący winien odmówić odbioru przesyłki i w obecności kuriera/obsługi punktu odbioru sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o przedmiotowym fakcie Sprzedawcę.

Anulowanie zamówienia
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia zawierającego nieprawidłowe lub niekompletne dane adresowe lub pochodzącego od Kupującego, który wcześniej nie odebrał towaru wysłanego za pobraniem, jak również nieopłaconego w terminie 14 dni od daty złożonego zamówienia przy wyborze formy płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu tpay.com.

Dowód zakupu
17. Kupujący ma prawo otrzymać na własne żądanie od Sprzedawcy rachunek lub fakturę na kwotę obejmującą cenę zamówionego towaru powiększoną o koszty dostawy. Rachunek/faktura stanowi dowód zakupu.

Prawo odstąpienia od umowy
18. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonych od dnia wydania (odebrania) towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie internetowej sklepu. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami oraz których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a także w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
19. W razie skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy:
- Kupujący jest obowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie czterech dni od daty odstąpienia od umowy, zwrotu Sprzedawcy zakupionej rzeczy w stanie niezmienionym, na swój koszt; Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
-Sprzedawca jest obowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrotu Kupującemu kwoty uiszczonej tytułem ceny sprzedaży rzeczy oraz kosztów dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę; zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zażądał innego sposobu zwrotu poprzez jego wskazanie w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy; Sprzedawca posiada prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy;
- w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca może żądać od Kupującego odszkodowania za uszkodzenie rzeczy. Sprzedawca winien wezwać Kupującego do zapłaty odszkodowania za uszkodzony towar w terminie 14 dni od jego otrzymania od Kupującego i stwierdzenia uszkodzenia. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia kwoty odszkodowania z kwoty, którą Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu w wyniku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży.

Reklamacje (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej)
20. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem, w razie stwierdzenia, że zamówiony towar ma wadę, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (jeżeli wada jest istotna), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie –nie dotyczy to sytuacji, w których rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
21. Kupujący, w sytuacji, o której mowa w ust. 20 Regulaminu, powinien zawiadomić Sprzedawcę o przedmiotowym fakcie przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady lub dwóch lat od dnia wydania rzeczy, pod rygorem utraty uprawnień jakie by mu przysługiwały z tego tytułu, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Wraz z zawiadomieniem Kupujący winien odesłać reklamowany towar do Sprzedawcy wraz z informacją na piśmie obejmującą rodzaj stwierdzonej wady oraz oczekiwany sposób jej usunięcia. Wzór reklamacji znajduje się na stronie internetowej sklepu. Przesyłki wysłane za pobraniem na adres siedziby Sprzedawcy nie będą odbierane. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty wysyłki w razie uwzględnienia reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Kupującego wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny określającego kwotę, o którą cena ma być obniżona, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
22. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w całości.

Postanowienia końcowe
23. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy, w tym aktualna oferta sprzedaży, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 k.c.).
24. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedawcę. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
25. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy, który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
26. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


Contact Form